Skip to content

מידע כללי

להתחיל את הטרק שלך!

הרבה יותר אנשים בשנים האחרונות מעמיסים בוקר אחד תרמיל על הגב ויוצאים למסע. לא מדובר בהכרח על מסעות ארוכים, של חודשים. זה יכול להיות גם מסע של מספר ימים, הלוקח אותכם לאורך שביל ארוך, רב יומי, מנקודה לנקודה, דרך טבע… Read More »להתחיל את הטרק שלך!