Skip to content

לינה

סוגי לינה בטרקים

כשבאים לבחור מסלול צריך לקחת בחשבון את סוג הטרק. למה הכוונה? בכל הטרקים הולכים ברגל. זאת מהות הטרק. ההבדל נעוץ בסגנון הלינה לאורך המסלול. אנחנו הרי מדברים על מסלולים רב יומיים ולא על טיולי כוכב. לכן, בסוף כל יום צריך… Read More »סוגי לינה בטרקים